خط هیت ستینگ ریسندگی نخ اکریلیک برند سوپربا - Superba فرانسه

مستقر در خارج از کشور با مشخصات زیر:

One SUPERBA Heat Set Machine type TVP3 - 2018 year
positions: 72
Fitted with Frisée head
15Kw
Capacity: 6800 kg/day

استعلام قیمت

فروش توسط

7روز ضمانت برگشت پول