مجله بازار نساجی ایران

اخبار، آموزش و اطلاع رسانی

چطور شال و روسری مناسب انتخاب کنیم؟

آموزشی شبکه هوشمند - 1399/10/18 18:26:00 - توسط
مدیر سیستم

ساخت ماسک مسی در ژاپن

شبکه هوشمند نوآوری در تولید کرونا ویروس - 1399/7/21 19:33:59 - توسط
مدیر سیستم

پارچه های فنی جمع آوری آب از مه (فاگ کالکتور)

شبکه هوشمند نوآوری در تولید کرونا ویروس - 1399/7/21 19:17:40 - توسط
مدیر سیستم