خط ریسندگی پنبه ای اپن اند برند ریتر - Rieter

مستقر در خارج از کشور با مشخصات زیر:
three set Rieter R60 Open end year 2014 Each MC 540 spindle with 4 robots With Foreign Fiber Detecter
74 DCN rotor dia 31 Ex cotton Running condition

استعلام قیمت

فروش توسط

7روز ضمانت برگشت پول