خط کامل سوزن زن

مستقر در خارج از کشور با مشخصات زیر:

One x Fehrer pre-needle loom
Type: NL 9/S Width: 2600mm YOC: 1990 EL: 380/3/50
single board, downstroke, 5000 needles/lm, max stroke frequency 1500/min.

استعلام قیمت

فروش توسط

7روز ضمانت برگشت پول