صابون پخت و سفید گری

محلول با رنگ روشن، دوست دار محیط زیست (قابلیت تجزیه در طبیعت)، عملکرد بالا با مقدار کم، مناسب برای الیاف و پارچه طبیعی و مخلوط با الیاف مصنوعی جهت از بین بردن آهار باقی مانده و روغن های بافندگی و واکس طبیعی الیاف پنبه و افزایش فوق العاده خاصیت هیدروفیلی(آبدوستی ) الیاف و آماده سازی حرفه ای الیاف و پارچه جهت رنگرزی و مراحل تکمیل می باشد. ماهیت یونی (آنیونیک - نانیونیک)

استعلام قیمت

فروش توسط

7روز ضمانت برگشت پول