بلک بی Reactive black B

رنگ راکتیو مناسب پارچه های پنبه ای ویسکوز والیاف گیاهی ثبات نوری و شستسویی عالی رنگرزی پذیری در دمای ۶۵الی ۷۵

استعلام قیمت

فروش توسط

7روز ضمانت برگشت پول