تفاوت نخ های فیلامنتی با نخ های ریسیده شده از نقطه نظر خواص مکانیکی به شرح زیر می باشد: 

 

نخ های فیلامنتی از نظر نمره و سایر خواص فیزیکی – مکانیکی، یکنواخت تر از نخ های ریسیده شده هستند. به عبارت دیگر ضریب نایکنواختی (%CV) در نخ های فیلامنتی بسیار کمتر از نخ های ریسیده شده است.

عموما نخ های فیلامنتی در مقایسه با نخ های ریسیده شده هم نمره، دارای استحکام بالاتری هستند.

ازدیاد طول تاحد پارگی نخهای فیلامنتی معمولا بیشتر از نخ های ریسیده شده هم نمره می باشد. راندمان بافندگی با نخ های فیلامنتی به دلیل استحکام بالاتر، یکنواختی بیشتر و در نتیجه پارگی کمتر این نوع نخ ها، بیشتر از راندمان بافندگی با نخ های ریسیده شده است. سطح نخ های فیلامنتی برخلاف نخ های ریسیده شده، صاف و صیقلی بوده، پرز ندارد مگر آن که عملیات تکمیلی مانند تکسچرایزینگ بر روی نخ انجام شده باشد.

پرزدهی نخ های خاب فیلامنتی در حین بافندگی بر خلاف نخ های ریسیده شده، تقریبا صفر است (مثال بارز پرزدهی نخ های ریسیده شده، پرزدهی نخ خاب اکریلیک در ماشین های بافندگی فرش است). تولید پرز در فرش های بافته شده با نخ خاب فیلامنتی در مقایسه با فرش های بافته شده با نخ خاب ریسیده شده مانند نخ اکریلیک بسیار ناچیز است. ثبات شستشویی نخ فیلامنتی «رنگ شده به روش استفاده از مستربچ در اکسترودر ذوب ریسی» بالاتر از نخ های ریسیده رنگرزی شده با رنگزا می باشد.