به طور کلی، نخ های پلی استر با توجه به کاربرد و موارد مصرف به شش دسته زیر تقسیم می شوند:


۱- نخ های POY: از ذوب کردن چیپس های پلی استر(یا گرانول) به دست می آید.

۲- نخ های FDY: نخ های POYیی که کشیده می شوند.

۳- نخ های DTYکه در ایران با نام ترویرا شناخته شده است همچنین به نام های استرج یا تکسچره نیز معروف است.

۴- نخ های ATY: یا همان نخ های ایر تکسچره، نخ هایی از جنس DTYهستند که با فشار هوا کوبیده شده اند.

۵- نخ های اینتر مینگل: این نخ نیز از نخ های DTYبه وجود می آید و به این صورت است که در فواصل معینی، نخ های DTYرا جوش میزنند.

۶- نخ های استیپل: نخی که از الیاف بریده شده فیلامنت در سیستم ریسندگی رینگ یا چرخانه ای تولید می شود.

 

باشگاه الیاف و نخ در ایران