از بارزترین خصوصیات یک فرش ماشینی درجه یک میتوان به مواردی چون کامل و بدون عیب و نقص بودن اندازه نقشه ی آن، یکسان بودن ارتفاع سطح قالی، خوب بودن زیردست فرش، عدم تکرار سیلندر، عدم وجود تیغ خوردگی و بدون عیب و نقص بودن ریشه و زیگزاگ ها اشاره کرد.

وجود نداشتن مواردی مانند خاب سوختگی و پارگی نخ خاب سرتاسری، پارگی تار، وصله، کسری خاب، هرگونه پارگی و سوراخ، رو زدگی آهار و همچنین نخ خاب اضافی نیز در فرش های ماشینی درجه یک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد که باید تک تک آنها را مورد بررسی قرار دهید. سایر ویژگی هایی که علاوه بر موارد گفته شده در یک فرش درجه یک باید وجود داشته باشد عبارتند از :

 

  • اختلاف طول فرش در مقایسه با استاندارد نهایتا در حد۵% ±؛

  • وجود اختلاف ارتفاع خاب بین۱۰% ±؛

  • عدم وجود قلاب خوردگی در پشت فرش؛

  • مطابق بودن میزان آهار مصرفی در هر متر مربع قالی با استانداردهای تعریف شده؛

  • رفو شدگی های کمتر از ۵ سانتیمتر که حتما غیر قابل رؤیت نیز باشند.