کانال گفتگوی زنده تیم فروش بازار نساجی ایران

در حال حاضر هیچ رتبه ای برای این کانال وجود ندارد.

تیم

ابوالفضل زراعت دوست
ابوالفضل زراعت دوست
محمد حسن زاده
مدیر سیستم
مدیر سیستم