استقرار و پشتیبانی ERP برای صنایع نساجی

شرکت راک صنعت پارس با اشراف و اطلاع از شرایط ویژه حاكم بر صنایع نساجي و پوشاك كشور و ارتباطات گسترده جهاني به منظور پاسخگویي به نياز بسياري از واحدهاي توليدي و تجاري با شركت EXTREME تركيه جهت ارائه بسته ERP براي صنایع نساجي و پوشاك همكاري خود را آغاز نموده است. این شركت براي استاندارد كردن فرآیندها، بهبود كيفيت و سریعتر شدن شركت هاي نساجي و توليد پوشاك دو بسته نرم افزاري مدیریت منابع سازماني texTREME و appsTREME را طراحي نموده است و این امكان را به مدیران سازمان ميدهد تا مجموعه خود را از هر جاي دنيا كنترل كنند.
ویژگی های این دو بسته نرم افزاری:

- انعطافپذیر، قابل تنظيم، پارامتریك، یكپارچه، مقياس پذیر، مدولار، گسترش پذیر، در دسترس و كاربر پسند هستند.

- علاوه بر نسخه زبان انگليسي، نسخه هاي زبان فارسي نرمافزارها موجود مي باشند.

- از روشهاي مختلف مدیریت مالي پشتيباني مي كنند.

- این دو بسته در چندین شركت معتبر نساجي و پوشاك تركيه سال ها مورد استفاده مي باشند.

- با آناليز به موقع كه از هر جا در دسترس است، به شما كمك مي كنند تا فرصت هاي جدید را پيدا كنيد و فروش خود را افزایش دهيد.

- با مدیریت یكپارچه فرآیند، مدیریت موثر منابع را با هزینه هاي كم فراهم مي كنند.

- برنامه ریزي منابع را انجام مي دهند كه منجر به بهره وري بالا مي شود.

- مدیریت یكپارچه روابط تامين كننده و مشتري، روابط شما را سالم تر مي سازد و به شما كمك مي كنند نيازهاي مشتریان را تامين كنيد.

- به شما و كسب و كارتان كمك مي كنند تا با شرایط مختلف خود را وفق دهيد.

استعلام قیمت

فروش توسط
( 0 / 5 )
تهران, ایران

7روز ضمانت برگشت پول