مطالعات امکان سنجی و بیزینس پلن

-انجام مطالعات سرمایه گذاري در بخش هاي صنعتي و خدماتي؛
-معرفي مناسب ترین طرح جهت سرمایه گذاري در مناطق و استانهاي مختلف كشور؛
-تهيه طرحهاي توجيهي فني- اقتصادي، جهت دریافت تسهيلات ریالي و ارزي از سيستم بانكي كشور؛
-طراحي بهينه خطوط توليد با توجه به نيازهاي بازار، شرایط و امكان موجود و نقطه نظرات مدیریت طرح؛
-انتخاب دانش فني و تكنولوژي مناسب براي طرح با توجه به پيشرفت هاي صنعتي؛
-تعيين مشخصات كلي ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز؛
-شناسایي و انتخاب شركتهاي سازنده ماشين آلات و تجهيزات و اخذ پروفرما؛
-تهيه جداول مقایسه فني- اقتصادي جهت انتخاب ماشين آلات و تجهيزات؛
-طراحي بهينه نقشه جانمایي ماشين آلات؛
-بررسي و كنترل تایيدیه سفارش كليه ماشين آلات و تجهيزات؛
-برآورد اطلاعات مهندسي پایه براي ارایه به بخشهاي طراحي و اجراء ساختمان، تاسيسات برقي و تاسيسات مكانيكال؛
-تهيه گزارشات و مطالعات دقيق وگسترده بازار انواع محصولات با استفاده از داده هاي روز و روش هاي آماري مربوطه؛
-برآورد دقيق انرژي مورد نياز طرح و برآورد برق، آب و سوخت مورد نياز كارخانه؛
-مطالعه دقيق مالي طرح طي 10 سال بعد از بهره برداري طرح و نشان دادن آينده سرمايه گذاري در مدت 10 سال؛
-محاسبه مطالعات مالي توسط نرم افزار مالي و اقتصادي کامفار (COMFAR III Expert)؛

استعلام قیمت

فروش توسط
( 0 / 5 )
تهران, ایران

7روز ضمانت برگشت پول