گردهمایی

1399/4/1 17:53:42 به 1399/4/22 17:56:19 (Iran)

نوع تیکت
End of Registration
Price
Quantity
نوع تیکت: گردهمایی
گردهمایی
End of Registration
نامحدود
قیمت
10 ﷼ 10.0 IRR
تعداد

When

From 1399/4/1 17:53:42
To 1399/4/22 17:56:19

سازمان‌دهنده

بازار نساجی ایران
021-28428215 و 91035216-021
09122143348
info@irantextilemarket.ir

Social Stream